Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning bij en advies over passend onderwijs en de rol van de medezeggenschap daarin. Het Steunpunt helpt en ondersteunt ondersteuningsplanraden en medezeggenschapsraden voor personeel van het samenwerkingsverband bij hun taken en werkzaamheden. Ook medezeggenschapsraden van scholen kunnen bij het Steunpunt terecht met vragen en advies over passend onderwijs. Personeelsleden en ouders/leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zijn met vragen over (het beleid van) passend onderwijs, de medezeggenschap en hun rol/mogelijkheden daarin bij het Steunpunt op het juiste adres. Directeuren en bestuurders biedt het Steunpunt ondersteuning bij en advies over de ondersteuningsplanraad of de medezeggenschapsraad (voor personeel van het samenwerkingsverband).

Een vraag of meer weten over onze mogelijkheden? Bekijk verder onze website of neem contact op.