Meer informatie over

Passend onderwijs

Wet medezeggenschap scholen (Wms)

Regionale oudergroepen

Per 1 januari 2016 lopen de contacten via

project Versterking medezeggenschap: www.infowms.nl